Register
דף הביתמידעכתב עת: פדגוגיה ומתודולוגיה /  גיליון מס' 27 (2014 - II) אלימות בבתי ספר
החברה למתנ"סים

גיליון מס' 27 (2014 - II) אלימות בבתי ספרקישור לספר הדיגיטלי
כיסוי הספר גיליון מס' 27 (2014 - II) אלימות בבתי ספר
עורך: מרסלו וקסלר
עמודים: 51
שנה: 2014
דירוג משתמש:  / 1
גרועמצויין 

תוכן העניינים

דבר המערכת2
גישות שונות בטיפול בבעיית הבריונות בבתי ספר4
בריונות בקרב ילדים: האם ניתן למנוע את התופעה?12
תוקפנות פופולארית ולא פופולארית בבתי הספר היסודיים17
התנתקות מוסרית בקרב צופים בבריונות בית ספרית21
תמיכה חברתית בתלמידים המעורבים במקרי אלימות ובריונות 24
גורמים בית- ספריים שקשורים לבריונות והתערבויות בית ספריות למניעתה27
האם בריונות מקוונת גרועה יותר מבריונות רגילה?30
קירבון של תלמידים על ידי תלמידים אחרים: הקונטקסט האתני 33
ההרכב האתני של בית הספר וויקטימיזציה36
התמודדות נערות עם תוקפנות ביחסים40
בנות מכות: כינון נשיות אפריקאית אלימה בבית ספר יסודי43
בריונות בית ספרית והמיקרו-פוליטיקה של שיח הרכילות46
בריונים ומשקל הגוף: התייחסות להפלייה על בסיס משקל49
Copyright © 2017. FlipBook. Designed by Shape5.com

כניסה

S5 Register

*
*
*
*
*

שדות המסומנים ב(*) הינם שדות חובה.

porno izle porno izle porno izle porno izmir escort izmir escort izmir escort gratis porn gratis porn
r57